CoSkill

För att utveckla medarbetarna och kompetenssäkra företaget

CoSkill är ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som har påbörjat en digitaliseringsprocess och som samtidigt har blivit påverkade av Covid-19. Följderna av Covid-19 kräver att företag ställer om på ett effektivt sätt. Projektarbetet kommer därför att verka för att kompetensutveckla de anställda enligt individuella behov och därmed öka deras möjligheter att bidra till företagets utveckling och att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen sker inom fyra områden: Industri 4.0, Innovationsledning, Digital spets och Digital närvaro. CoSkill pågår till och med 31/12-2022.

NY FILM: Lyssna på företag som är med i projektet!

Projektledare: Richard Greyling, 

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge.