För att möta Coronakrisens konsekvenser erbjuder Region Skåne och Region Blekinge projektet CoSkill i samarbete med IUC Syd och andra klusterinitiativ. Projektet ger de deltagande företagen kompetensutveckling för att stärka medarbetare och företag inom digital omställning.

Yasmine Ströberg, Head of marketing på Terapac AB, berättar om hur de utbildningar som ingår i projektet har hjälpt dem.

Vad hade ni för utmaningar inom kompetensutveckling?

”Under coronapandemin har vårt företag, likt många andra, snabbt fått ställa om till en mer digitaliserad värld.  En utmaning har varit att internt hålla ihop som ett team. Som säljbolag med många kundkontakter har vi även fått vara kreativa och jobba med nya kommunikationskanaler.”

”Utbildning i Teams har gjort att vi internt kunnat ha effektiva möten och kunnat bibehålla vår känsla av att vara en grupp som arbetar tillsammans. Med hjälp av Teams har vi också kunnat hålla professionella och organiserade möten med våra kunder. Så Teams har hjälpt oss väldigt mycket både internt och externt.”

Hur kommer effekten av utbildningen avspegla sig på verksamheten framåt?     

”Utbildningen har redan haft effekt. Vi har haft flera stormöten där vi kör workshoppar och delas in i olika grupper. Det innebär att vi med digitalt stöd kan arbeta ungefär på samma sätt som vi gjorde före coronan, mycket tack vare utbildningen i Teams. Det har varit viktigt att alla har fått utbildningen så att hela teamet är med på banan.”