Rasmus Roos, VD Sparbanken Skåne, Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet och Joakim Enqvist, vice VD IUC Syd, summerar 2020 – ett år som slutade bättre för det skånska näringslivet än vad många befarade.

Hej alla medlemmar!
Den 3:e juni är det dags för vår fjärde industrifika, den sista innan sommaren. Temat är Så har skånska näringslivet utvecklats under coronakrisen. Detta kommer att diskuteras i en paneldebatt tillsammans med Rasmus Roos, VD Sparbanken Skåne, Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet och Joakim Enqvist, vice VD IUC Syd.

Vi kan idag se tillbaka på mer än ett år med coronapandemin i samhället. När vi summerar 2020 kan vi ändå konstatera att året slutade bättre för det skånska näringslivet än vad många befarade.

Till skillnad från finanskrisen 2008-2009 har det skånska näringslivet hittills klarat coronapandemin bättre än övriga storstadsregioner. Det visar en omfattande analys av omsättningsutvecklingen i skånska företag som presenteras i den kommande rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne. Hur har olika branscher utvecklats i regionen? Var finns styrkorna just nu för Skåne? Vad betyder det för industrin i framtiden?

Möt Rasmus Roos, VD Sparbanken Skåne, Johan Wessman, VD Øresundsinstitutet och Joakim Enqvist, vice VD IUC Syd, i ett fördjupande samtal om Skånes utveckling. Under ledning av moderator Håcan Nilsson benar vi ut var Skåne står just nu i konjunkturen och blickar även framåt bortom pandemin.

För anmälan och mer information, kontakta 

Inte Medlem? Kontakta