Projekt Strata - Att se data som en strategisk resurs

Vilka insikter och effekter har pilotprojektet Strata uppnått inom digitaliseringsområdet: data som strategisk resurs i små och medelstora företag?

Under våren 2021 genomfördes Strata-workshops tillsammans med utvalda tillverkande företag på temat strategisk data. Via gap-analys skapades en överblick kring datagenerering och flöden som råder samt hur dessa datamängder kommer till nytta idag i verksamheten, följt av en framtida målbild för databehov och ökad strategisk användning av data. Varje deltagande företag fick därefter coaching och stöd i arbetet  med sin målbild.

Utifrån pilotprojektets arbete ser vi att små och medelstora tillverkande företag inom verkstadsindustrin har ett stort gap mot att bli mer datadrivna och använda data som en strategisk resurs. En av slutsatserna är att det fortsatt krävs stöd och utvecklingsinsatser inom automation och digitalisering, något som konventionellt innebär produktionseffektivisering, men också leder till att det genereras en större mängd kvalitativ data som möjliggör underlag för bättre strategiska beslut.

En effekt av Strata projektet är företaget Tramo ETV’s satsning inom ökad digitalisering kopplat till spårbarhet av produkter under tillverkningsprocessen. Tramo ETV är tillverkare av skräddarsydda transformatorer och induktorer. Genom medverkan i projektet har företaget fått inspiration och lösningsförslag till ett MIS (Manufacturing Information System), för att möjliggöra insamling av data ifrån produktionen och i förlängningen öppna upp för möjligheter till förebyggande underhåll, förbättrat estimat på leveranstider, estimat på tillverkningstider, identifierande utav flaskhalsar, etc. Inom ramen för detta stöd påbörjades även framtagandet utav en demo till ett MIS.

Genom att öka små och medelstora tillverkande företags förståelse och kunskap för kapaciteten av att använda data som en strategisk resurs banar vi vägen för en mer hållbar och konkurrenskraftig skånsk industri. Vi utgår ifrån företagens egna förutsättningar samt genom coaching och stöd genererar förslag och lösningar som bidrar till ökad strategisk användning av tillgänglig data.

Förvaltning av projektets metodik, och möjligheter till framtida stöd tas tillvara via IUC Lab. Läs mer om IUC Lab här. Är ni intresserade av att veta mer om projektet, eller söker stöd inom detta område, se Samirs kontaktuppgifter nedan.

Pilotprojektet Strata genomfördes under perioden november 2020 till april 2021, med finansiering från Tillväxtverket med bakgrund av uppdraget att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. 

Projektledare

0708-76 58 35

Samir Halimanovic

Projektledare

Mina styrkor på jobbet är min nyfikenhet och mitt driv till nya insikter samt en stark förmåga att strukturera och organisera. Med min bakgrund som industriell ekonom och arbetslivserfarenhet från industrin har jag erfarenhet från att leda en rad olika projekt.

Något inte alla vet om mig är att jag har en konstnärlig ådra som får uttryck i målning av tavlor och figurer!

Kontaktuppgifter

  • 0708-76 58 35

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla | IUC Projekt

Vässad kompetens för 650 medarbetare - se filmen!

Projektet Smart Industrikompetens 2.0 har utvecklat 650 medarbetare i 15 företag Se filmen och lyssna på företag som deltagit i…

7 juni, 2021 — Lästid 1 min

Alla | IUC Kompetens | IUC Medlem

Roligt besök hos vårt medlemsföretag Scandi Candy

Medlemsföretaget Scandi Candy gav oss på IUC Syd nöjet att besöka fabriken och följa arbetsprocessen. Scandi Candy, godisfabriken som drog…

6 september, 2021 — Lästid 1 min

Alla

Nu kan du söka Hållbarhetscheckar

Region Skåne har lanserat affärsutvecklingscheck med fokus på hållbarhet. Du kan använda en hållbarhetsheck för insatser som stärker ditt företags…

16 september, 2021 — Lästid 1 min

Alla

IUC Syd och Teknikcollege – vi kan sätta ribban ännu högre

Ett tätare samarbete ger stärkt fokus på företagens kompetensförsörjning och ungdomarnas framtid IUC Syd och Teknikcollege har under många år…

20 september, 2021 — Lästid 2 min