Camilla Dahlin kommenterar utvecklingen för skånsk industri

Företagen har mött årets utmaningar med mycket kreativitet och en vilja att ställa om. Camilla Dahlin, V vd IUC Syd, ger en positiv bild av utvecklingen för skånsk industri under corona-året 2020. Hon presenterar sina tankar i en intervju i Sparbanken Skånes första konjunkturrapport för året, Skånsk konjunktur Maj 2021. Analyserna som ligger bakom rapporten är utförda av Øresundsinstituttet.

IUC Syd har tillsammans med övriga IUC-bolag i Sverige intervjuat över 1000 små och medelstora industriföretag för att få en bild av hur företagen har påverkats av coronapandemin, vilka utmaningar de står inför och vilket stöd de nu önskar för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Det är främst inom produktionseffektivisering, digitalisering och automatisering man ser ett tydligt behov av att stärka sin kompetens.

Camilla Dahlin har pratat med en rad företag som mött årets utmaningar med mycket kreativitet och en vilja att ställa om och hon ser att Sverige har en konkurrensfördel i ett öppet arbetsklimat och ett stort engagemang från personalen.

I intervjun i rapporten Skånsk konjunktur säger Camilla bland annat: ”Jag ser en fördel i att vi har en relativt icke-hierarkisk struktur i bolagen, att det finns en dynamik även i relationen till personalen, exempelvis i samband med produktutveckling. Samverkan mellan olika funktioner som marknad, inköp och produktion, och att ta med personalen i utvecklingen, bidrar till svensk innovationskraft.”

Läs hela intervjun med Camilla Dahlin på sidorna 24-25 i rapporten Skånsk konjunktur Maj 2021: Skansk_konjunkturMaj2021

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket En ökad digital mognadsgrad, produktivitet, effektivitet och kundnytta samt en stärkt förmåga till en resurseffektiv och cirkulär produktion…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Alla | IUC Kompetens | IUC Lab | IUC Medlem | IUC Projekt | Övrigt

Fullspäckat utbud från IUC Syd under 2021

Industrifika, nätverk, projekt – utvecklas tillsammans med oss! Under 2020 lärde vi oss att världen förändras snabbare än vi kunnat…

10 maj, 2021 — Lästid 1 min

Alla | IUC Medlem | IUC Projekt | Övrigt

Fin publicitet för våra medlemsföretag BRUNS Products och GLF – Genarps Lådfabrik

Både BRUNS Products och Genarps Lådfabrik får stöd av IUC Syd i sin utveckling genom att delta i affärs- och…

16 augusti, 2021 — Lästid 1 min

Alla | IUC Kompetens | Övrigt

IUC Syd hjälper industriföretag att få kontakt med framtidens arbetskraft 

Studie-och yrkesvägledning är ett hett område i tider av kompetenssäkring och ständiga karriärväxlingar. Vi på IUC Syd har haft förmånen…

21 juni, 2021 — Lästid 2 min