Temperaturmätning i svensk industri visar försiktig optimism och stort intresse för utvecklingsinsatser

IUC Syd har tillsammans med övriga IUC-bolag i landet intervjuat 1000 små och medelstora tillverkande industriföretag från norr till söder, om hur de påverkats av coronapandemin, och om utmaningar framåt.

Företagen signalerar en viss optimism med något förbättrat läge under hösten 2020: Bättre likviditet, ljusare orderläge, färre varsel och permitteringar. Samtidigt menar majoriteten, 78 %, att de ser stora behov av utvecklingsinsatser för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Det handlar bland annat om produktionseffektivisering, automation och robotik, kompetensfrågor och digitalisering.

”Genom dessa intervjuer har vi fått en fantastisk möjlighet att nå ut till nya företag och fånga upp behov hos industrin i Skåne. Företagen har visat handlingskraft att hantera pandemin och vi ser en uttalad vilja att satsa på utveckling och nya idéer. Ute i företagen diskuteras till exempel affärsmodeller och strategier för mer cirkulärt tänkande.” Camilla Dahlin, VD IUC Syd 

”Resultatet av undersökningen påvisar en bred bild av utvecklingsbehov även om vissa områden sticker ut. Det är viktigt att kunna möta företagen där de står idag för att kunna ta ett nästa steg till en hållbar utveckling.” Thomas Nilsson, VD IUC Sverige

Intervjuerna gjordes under perioden april 2020 till februari 2021, inom ramen för den nationella satsningen Robotlyftet, med finansiering från Tillväxtverket. Intervjurapporten ger kommentarer efter 1000 genomförda intervjuer och gör jämförelser med en delrapport som gjordes juli 2020, efter 460 intervjuer.

Vice VD

0761-85 81 68

Camilla Dahlin

Vice VD

Mina styrkor på jobbet är att jag är väldigt strukturerad och tävlingsinriktad! Jag är som skarpast och mest effektiv kl 05 på morgonen!

Något inte alla vet om mig är att jag har vunnit SM guld i både basket och friidrott.  Jag är även mästare på Gocart!

Kontaktuppgifter

  • 0761-85 81 68

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

AMK-teamet förstärks med ny klassrumskommunikatör

Vi hälsar Kevin Thalamcherry välkommen till oss på IUC Syd. Kevin blir en del av teamet som jobbar med långsiktig…

27 februari, 2023 — Lästid 1 min

Industriarbetare

Alla | Övrigt

Camilla Dahlin kommenterar utvecklingen för skånsk industri

Företagen har mött årets utmaningar med mycket kreativitet och en vilja att ställa om. Camilla Dahlin, V vd IUC Syd…

10 juni, 2021 — Lästid 1 min

Alla | Övrigt

Ny vd för IUC Syd!

Ny vd för IUC Syd! Det är stimulerande att få leda en organisation som så konkret gör nytta för svensk…

4 juni, 2021 — Lästid 1 min

Alla | IUC Medlem | IUC Projekt | Övrigt

Fin publicitet för våra medlemsföretag BRUNS Products och GLF – Genarps Lådfabrik

Både BRUNS Products och Genarps Lådfabrik får stöd av IUC Syd i sin utveckling genom att delta i affärs- och…

16 augusti, 2021 — Lästid 1 min