Hur vi kan hjälpa dig – vår arbetsprocess

Vi arbetar alltid i en nära dialog med våra företag. Vi har en tydlig och strukturerad process för att fånga upp era behov och vägleda er till rätt insatser. Nedan finns en schematisk bild av vår arbetsmodell med början i ett första samtal.

Industrisamtal

Steg 1

Ett första samtal

Genom ett förutsättningslöst samtal för vi en dialog kring era frågor, utmaningar och behov. Oavsett var ni står idag vägleder vi er till nästa steg. Vi gör en behovsanalys eller kopplar ihop er med aktörer som matchar era utmaningar.

Tveka inte att kontakta oss, och kom gärna förbi på Anckargripsgatan 3 i Malmö!

Se våra kontaktuppgifter

Steg 2

Vi gör en behovsanalys

Efter vårt första samtal bokar vi in behovsanalys. Genom ett strukturerat samtal kartlägger vi era utmaningar och möjligheter, antingen på plats hos er eller via ett digitalt möte. Med utgångspunkt i ert nuläge kartlägger vi hela verksamheten och belyser era utvecklingsmöjligheter.

Man skriver avtal
Man skakar hand

Steg 3

Vi ger en rekommendation

Baserat på kartläggningen av era behov tar vi fram en rekommendation för insatser som matchar era utmaningar. Rekommendationen ger er konkreta förslag på insatser som vi själva arbetar med, alternativt vägleder vi er till andra experter inom vårt nätverk. Vi diskuterar hur ni vill gå vidare och vilka möjligheter som finns.

Steg 4

Vi genomför insatser

Utifrån våra rekommendationer och era önskemål prioriterar vi och påbörjar rätt insatser för era behov. Vi erbjuder olika projekt, en rad medlemsaktiviteter och andra tjänster.

Läs mer om IUC Projekt

Läs mer om IUC Medlem

Läs mer om IUC Lab

Läs mer om IUC Kompetens

Steg 5

Vi följer upp

Tillsammans med er följer vi upp varje genomförd insats för att se vad resultatet har blivit och hur vi kan hjälpa er vidare. Varje insats leder till nya prioriteringar och nya utvecklingsmöjligheter, och vi vägleder er till nästa steg, med oss eller med andra aktörer.