Förstudie för ett cirkulärt utvecklingscentrum i Skåne

IUC Syd (koordinator), Livsmedelsakademin och Packbridge har tillsammans fått finansiering av Region Skåne för att skriva en EU-ansökan om att utveckla ett fysiskt och virtuellt utvecklingscentrum för cirkulär ekonomi med inledande fokus på livsmedel. Syftet är att kunna hantera utmaningar och stärka förmågan att utveckla hållbara värdekedjor inom näringslivet. Nu görs en förstudie, ’Hållbara livsmedelskedjor’, som fokuserar på livsmedelssystem som kan ta vara på restflöden från livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet. Att bygga upp ett cirkulärt utvecklingscentrum är ett av insatsområdena i Skånes innovationsagenda för livsmedel.

”Livsmedelssektorn är en viktig sektor i Skåne. Genom denna insats vill vi stödja företag att ta steg mot en mer cirkulär livsmedelsproduktion. Detta för att öka produktiviteten och skapa ett hållbart matsystem”, säger Anna Jähnke, Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.

I arbetet med ansökan följer vi produkter från två företag, Absolut vodka och Culinar, för att identifiera vilka värden som finns i sidoströmmar och restflöden från produkternas hela livscykel, och vilka möjligheter som finns att ta tillvara dessa. Genom kartläggningen vill vi få ökad kunskap och insikter om vad som behöver göras, av vem och hur för att utveckla en cirkulär ekonomi inom livsmedelsnäringen.

Läs om företaget Culinar som deltar i projektet för att minska svinnet kring broccoliodling

Läs om slutsatser i förstudien här – ett steg närmare ett cirkulärt utvecklingscentrum i Skåne.

Ansökan till EU ERDF – programmet för Skåne-Blekinge, Interreg South Baltic och Horizon Europa ska lämnas in i mars 2022.

Projektledare: Samir Halimanovic, 

Finansiärer: Region Skåne