Ett steg närmare ett Cirkulärt Utvecklingscentrum i Skåne

I en förstudie om mer hållbara livsmedelskedjor har vi dykt ner i en broccoliodling och i vodkatillverkning för att analysera nya möjligheter att ta tillvara spillprodukter. Nu är förstudierapporten klar.

Idag finns det inom hela livsmedelskedjan spill som inte tas tillvara. Det är ett enormt resursslöseri. Om spillet i stället kunde användas skulle det leda till bättre ekonomi, bättre miljö och klimat.

Förstudien har tittat på två restprodukter: En destillerad säd, ”drank”, som blir över i destillationsprocessen vid vodkaframställning, och rester från broccoli – stam, blad och mindre broccolibuketter – som nu plöjs ner i åkermarken igen. Vad skulle dessa produkter kunna användas till och vilka vinster skulle det innebära för ekonomi, miljö och klimat? Läs en sammanfattning av rapporten här.

Svårt och dyrt att göra affär av spill

IUC Syd, Livsmedelsakademin och Packbridge har intervjuat sju livsmedelsföretag (Absolut Vodka, Culinar, Tebrito, SPILL, Rescued Fruit, Lantmännens och Axfood) för att få en bild av de problem och möjligheter som finns för en cirkulär livsmedelsnäring.

Företagen pekar ut tre övergripande problem med att arbeta cirkulärt i livsmedelsnäringen:

  1. Det är svårt att få tag på komponenter som behövs för att bygga anläggningar. De flesta måste designas och byggas från grunden, vilket medför höga kostnader och små eller obefintliga marginaler.
  2. Kunskap och information om var och när volymer av rester finns att få tag på saknas. Detta gör det svårt att möta kundernas behov, planera och driva tillverkningsprocessen.
  3. Det är svårt att beräkna avkastningen på grund av otydliga och otillräckliga data. Detta påverkar intresset från investerare.

Skåne och Sverige behöver en cirkulär livsmedelsplattform

En cirkulär utvecklingsplattform är något som Skånes livsmedelsföretag pekar ut som en viktig insats i Skånes innovationsagenda för att vi ska få en hållbar livsmedelsproduktion som kan ge tillväxt och attraktivitet till Skåne. Plattformen skulle kunna bidra till en cirkulär livsmedelsnäring genom att ta sig an följande uppgifter:

  • Beräkna nyttan ekonomiskt, miljömässigt och klimatmässigt för vilkas produkter som bör prioriteras.
  • Analysera och informera om var och när olika volymer av restströmmar finns tillgängliga.
  • Etablera ett Cirkulärt Utvecklingscentrum i Skåne som skulle kunna främja systeminnovation genom att koppla ihop aktörer i hela livsmedelskedjan, lägga grunder för kommunikation med regionala myndigheter och identifiera nya finansieringsmöjligheter.

Underlag till en större EU-ansökan

De identifierade möjligheter och problemområden som kom fram i intervjuerna har sammanställts i en rapport och kommer användas som utgångspunkt för en större EU-ansökan om fortsatt finansiering av ett skånskt cirkulärt utvecklingscentrum.

Kontakt på IUC Syd: Samir Halimanovic,

Förundersökningen har finansierats av Region Skåne.

 

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Wellotech från Helsingborg vinnare av Blixtlåset 2024 - tävlingen för unga innovatörer

I tuff nationell konkurrens kammade uppfinnarna Isabell, Hasan, Rasmus och Alexander från NTI Gymnasiet Helsingborg hem vinsten i svenska gymnasiemästerskapen…

12 april, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Delta i undersökning om företagens cirkulära omställning

Vilka svårigheter och utmaningar möter du och ditt företag i den cirkulära omställningen? Nu kan du vara med i en…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Nyhetsinslag från P4 Malmöhus: Behöver 30 000 nyanställda – syrsor lockbete

Alldeles nyligen följde P4 Malmöhus med IUC Syd och Arbetsmarknadskunskap till Bjärehovsskolan i Lomma. Där pratade de jobb, studier och…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Robotresa gav mersmak för nya automationssatsningar

Den 28 februari åkte en fullsatt buss med representanter från runt 25 företag från södra Sverige på en studieresa till…

12 mars, 2024 — Lästid 6 min