Ett steg närmare ett Cirkulärt Utvecklingscentrum i Skåne

I en förstudie om mer hållbara livsmedelskedjor har vi dykt ner i en broccoliodling och i vodkatillverkning för att analysera nya möjligheter att ta tillvara spillprodukter. Nu är förstudierapporten klar.

Idag finns det inom hela livsmedelskedjan spill som inte tas tillvara. Det är ett enormt resursslöseri. Om spillet i stället kunde användas skulle det leda till bättre ekonomi, bättre miljö och klimat.

Förstudien har tittat på två restprodukter: En destillerad säd, ”drank”, som blir över i destillationsprocessen vid vodkaframställning, och rester från broccoli – stam, blad och mindre broccolibuketter – som nu plöjs ner i åkermarken igen. Vad skulle dessa produkter kunna användas till och vilka vinster skulle det innebära för ekonomi, miljö och klimat? Läs en sammanfattning av rapporten här.

Svårt och dyrt att göra affär av spill

IUC Syd, Livsmedelsakademin och Packbridge har intervjuat sju livsmedelsföretag (Absolut Vodka, Culinar, Tebrito, SPILL, Rescued Fruit, Lantmännens och Axfood) för att få en bild av de problem och möjligheter som finns för en cirkulär livsmedelsnäring.

Företagen pekar ut tre övergripande problem med att arbeta cirkulärt i livsmedelsnäringen:

  1. Det är svårt att få tag på komponenter som behövs för att bygga anläggningar. De flesta måste designas och byggas från grunden, vilket medför höga kostnader och små eller obefintliga marginaler.
  2. Kunskap och information om var och när volymer av rester finns att få tag på saknas. Detta gör det svårt att möta kundernas behov, planera och driva tillverkningsprocessen.
  3. Det är svårt att beräkna avkastningen på grund av otydliga och otillräckliga data. Detta påverkar intresset från investerare.

Skåne och Sverige behöver en cirkulär livsmedelsplattform

En cirkulär utvecklingsplattform är något som Skånes livsmedelsföretag pekar ut som en viktig insats i Skånes innovationsagenda för att vi ska få en hållbar livsmedelsproduktion som kan ge tillväxt och attraktivitet till Skåne. Plattformen skulle kunna bidra till en cirkulär livsmedelsnäring genom att ta sig an följande uppgifter:

  • Beräkna nyttan ekonomiskt, miljömässigt och klimatmässigt för vilkas produkter som bör prioriteras.
  • Analysera och informera om var och när olika volymer av restströmmar finns tillgängliga.
  • Etablera ett Cirkulärt Utvecklingscentrum i Skåne som skulle kunna främja systeminnovation genom att koppla ihop aktörer i hela livsmedelskedjan, lägga grunder för kommunikation med regionala myndigheter och identifiera nya finansieringsmöjligheter.

Underlag till en större EU-ansökan

De identifierade möjligheter och problemområden som kom fram i intervjuerna har sammanställts i en rapport och kommer användas som utgångspunkt för en större EU-ansökan om fortsatt finansiering av ett skånskt cirkulärt utvecklingscentrum.

Kontakt på IUC Syd: Samir Halimanovic,

Förundersökningen har finansierats av Region Skåne.

 

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Redo för robot- och automationsresan? Ta chansen att söka automationscheckarna som förenklar er resa!

Alldeles nyligen slog Tillväxtverket upp dörrarna för fler tillverkande företag att automatisera och robotisera. Genom deras automationscheckar kan små och…

23 januari, 2023 — Lästid 1 min

Alla

Debatt i Dagens industri: Sydsverige mest utsatta elområdet i Europa – ett hot mot innovation

Debattartikel: Innovation och forskning är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för nya energilösningar som kan bidra till både klimatmålen och…

9 januari, 2023 — Lästid 1 min

Alla

Nya affärsutvecklingscheckar - digitalisering först ut

Region Skåne erbjuder nu fyra affärsutvecklingscheckar för att stötta och stärka företagens digitalisering, kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och internationalisering. Affärsutvecklingscheckarna skapar goda…

30 januari, 2023 — Lästid 1 min

Alla

IUC Syds lean-nätverk på besök hos Alfdex i Landskrona

Lean och medarbetarskapet. Det var temat när deltagarna i vårt leannätverk möttes hos Alfdex i Landskrona. Monteringscheferna Tara Kure och…

12 januari, 2023 — Lästid 3 min