Spira

För en hållbar omställning och tillväxt

Projektet Spira Skåne riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne. Som deltagare erbjuds du olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19. Tillsammans hittar vi en väg framåt mot konkurrenskraft och slagkraftiga nya erbjudanden som skapar tillväxt och möjlighet till nya arbetstillfällen. Spira pågår till och med 30/6-2022

Projektledare: Camilla Dahlin, 

Huvudfinansiärer: Region Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Medfinansiärer: Helsingborgs Stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun, AWA, Sparbanken Skåne och KPMG. Utöver detta stöttas projektet av Almi i  styrgruppen