Rögle Tröskeln, med åtta anställda, har sin verksamhet i utkanten av Örkelljunga. Sedan 1987 har företaget tillverkat trösklar i bland annat ek, ask och bok. Nuvarande ägare tog över bolaget 2017 och startade då olika förbättringsarbeten, bland annat kring ökad digitalisering.

Nulägesanalys lyfte blicken för en rad nya möjligheter

När Rögle Tröskelns vd Jani Mirsch inledde diskussioner med en coach från Robotlyftet, och man tillsammans började arbeta med en förutsättningsstudie, var huvudfrågan att se på möjligheter för automation och robotisering vid lackering/lasering av trösklarna. Ökad miljömedvetenhet var en drivkraft för att utveckla ett mer hållbart koncept och komma bort från de alkoholbaserade lackerna.

Robotlyftet öppnade våra ögon för möjligheterna

Man testade vattenbaserade lacker, kom snabbt framåt, och kunde gå över till produktion med de nya lackerna utan att behöva investera i nya maskiner. Nu jobbar man hållbart, utan farliga utsläpp. Förutsättningsstudien var en ögonöppnare för Rögle Tröskeln. Vd Jani Mirsch:
– Den nulägesanalys vi gjorde under förutsättningsstudien hjälpte oss att lyfta blicken och se på en rad olika möjligheter för utveckling av företaget. Vi såg över produktionsflöde, logistik, produktutbud, kundgrupper… vi satte igång diskussioner som jag nu kan se gav oss en enorm skjuts framåt. Vi hade tidigare tänkt att vi är ett så litet företag – kan vi verkligen ta steg mot nya produkter, nya kunder, göra investeringar i robotar? Nu ser vi att det kan vi absolut, men det hade inte hänt utan den professionella coachning vi fick i Robotlyftet.

Med en beviljad automationscheck tog man steget att implementera en ny modell för automation och robotisering

I samband med att Rögle Tröskeln sökte och beviljades en automationscheck, kom Jani Mirsch i kontakt med ett företag, ett snickeri, som utvecklat en egen modell för förberedelse för ökad automation och robotisering. Tack vara automationschecken vågade man ta steget och ta hjälp av företaget. ”Nu kör vi!” som Jani Mirsch uttrycker det.

Ny produkt, ny produktionslinje och ökad automation

Och nu är man mitt uppe i arbetet med att implementera modellen. Man har identifierat en ny produkt, som liksom trösklar görs i trä, i ett litet format, och kan produceras i stora volymer. Man skissar på en ny produktionslinje med ökad automation. Tanken är att både utnyttja befintlig maskinpark och att investera i robotisering. Rögle Tröskeln har till exempel en befintlig bearbetningsmaskin som kan kompletteras med en robot för matning av maskinen. Jani Mirsch:
– När vi väl bestämt oss för att implementera modellen så har det gått fort. Det innebär stora förändringar med ny produkt, nya kundgrupper och ny teknik. Det är många bollar i luften nu! Men vi har så smått kommit igång med produktionen. Vi har fortfarande mycket kvar att utveckla med manuella moment – som sågning – där vi fortsätter att se på möjligheter med ökad automatisering.

Robotlyftet riktar sig till tillverkande företag som vill få inspiration, ny kunskap och nya kontakter, och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering. Satsningen är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella strategi Smart industri. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIR