PRIS

För att stärka en jämställd PRAO i Skåne

PRIS – Prao i Skåne – är ett projekt som jobbar för att skapa ett likvärdigt prao-arbete över kommungränserna i Skåne. Projektet riktar sig till skånska arbetsgivare och personer inom kommuner som jobbar med prao och med samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för unga att upptäcka arbetslivet. PRIS pågår till och med 31/1-2022.

Läs mer om PRIS

Projektledare: Annhild Månsson, 

Finansiärer: Region Skåne