Vilket stöd behöver ditt företag för tillväxt?

Region Skåne undersöker just nu företagens behov och förutsättningar att fortsätta växa. Vilka hinder för tillväxt ser ni i era företag och hur tycker ni att förutsättningarna för företagande i Skåne ser ut och ska utvecklas?

Ta möjligheten att påverka framtida tillväxtstödjande och företagsfrämjande insatser från Region Skåne och dess samarbetspartners, exempelvis IUC Syd, genom att delta i enkätundersökningen.  Era svar är viktiga för att stärka företagsklimatet och öka möjligheterna till tillväxt. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.   

Här kan du svara på frågorna i Region Skånes enkät. 

Era svar hjälper Region Skåne och dess samarbetspartners, exempelvis IUC Syd, att planera stöd och insatser för framtiden. 

 

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Sparbanken Skånes konjunkturrapport

Två gånger om året publicerar Sparbanken Skåne rapporten Skånsk konjunktur. Nu finns vårens rapport att ta del av i sin…

27 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Ny föreläsning om Generation Z – premiär i Landskrona

När Tillväxt Landskrona bjöd in till träff i det treåriga projektet Framtidens kompetens var Linda Florén och Charles Hallworth, kommunikatörer…

22 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Joakim Enquist intervjuas i Kommun & Näringsliv: "Vi får fart på företagens gröna och lönsamma omställning"

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta…

2 maj, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket En ökad digital mognadsgrad, produktivitet, effektivitet och kundnytta samt en stärkt förmåga till en resurseffektiv och cirkulär produktion…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min