Stor uppslutning när Skånes industridag Techday äntligen kunde öppna dörrarna

Den 20 maj öppnade Techday dörrarna för industriella spaningar och nätverkande. Drygt 150 deltagare fick inspiration och en rad konkreta exempel på olika företags utvecklingsresor – i med- och motvind.

Joakim Enquist, vd IUC Syd, invigde Techday 2022. Till sin hjälp under dagen hade han bland andra Cecilia Nebel, mycket uppskattad moderator, och Richard Greyling, Techday’s projektledare på IUC Syd.

Från IUC Syd vill vi tacka alla talare och företag som delade med sig av kunskaper och erfarenheter, och tack alla ni som kom och lyssnade och gjorde dagen till ett surrande av idéutbyte och nätverkande.

Se film från dagen här

”Våga vara visionära” sammanfattade Troed Troedsson sin framtidsspaning. Vi behöver inte mer av samma. Nu behövs ett nytt ledarskap, nya utbildningssystem och produktionssystem, nya produkter.

Hannah Boman, The New Division: Hur får vi till ett ”WOW” kring hållbarhetsfrågorna? The New Division tog fram ett nytt språk och ett nytt grafiskt uttryck för att nå ut med budskapet i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. ”Vi har lyckats väcka uppmärksamhet och intresse kring hållbarhetsfrågorna. Nu gäller det att hitta verktyg som gör det lättare för alla att börja jobba konkret och att samarbeta”.

Stefan Johansson och Håkan Jönsson, Min Dörr: Vi är nya medlemmar i IUC Syd och ser Techday som ett bra tillfälle att träffa andra och få inspiration. Det är bra dragningar kopplade till konkreta verksamheter och tydliga exempel. Här får man lite framtidsvisioner som visar på möjligheter.

Zorica Perisic, Mats Jönsson och Kristina Ljungkvist från Alfa Laval fikapratar med Christine Harde (trea fr v), IUC Syd: Techday är ett välkommet stopp i vardagen, att träffa andra och skapa nätverk. Intressant med Troed Troedssons övergripande reflektion – vart är vi på väg?

Himanshu Rohilla och Helena Borgstrand, Zenit Design: Intressant för oss som kommer mer från designperspektivet, att höra hur man pratar om ny teknologi och industrins förändring, hur eliminerar man risker, hur ställer man om. Spännande!

Mikael Brink och Peter Dalsgaard, Festo: Efter några tuffa pandemiår är det viktigt att synas. Att vara utställare här på Techday och få möta branschfolk är väldigt givande.

Paneldiskussion: Fr v Luciano Pasquariello från Scanfil, Johan Wester från Genarps Lådfabrik, Pia af Klinteberg från Jape Produkter och Veronica Sköld och Jesper Svensson från Clemondo. Engagemang, nyfikenhet och stark tilltro till medarbetarnas kompetens och drivkraft var några nyckelord som lyftes fram av dessa företag som alla gjort inspirerande och framgångsrika utvecklingsresor.

Det har sedan länge varit svårt för industrin att intressera ungdomar till industrijobb men här sticker Clemondo ut – de har inga problem med sin kompetensförsörjning och menar att deras tydliga satsning på ökad hållbarhet är en starkt drivande faktor som attraherar den unga generationen.

Hur ser vi på industrins framtid i Skåne? Många av IUC Syds utvecklingsprojekt medfinansieras av Region Skåne och Tillväxtverket. David Lindén från Region Skåne och Henrik Berven från Tillväxtverket lyfte fram betydelsen av att samverka med näringsliv och kommuner i arbetet att rikta finansiering mot de områden som är mest relevanta. Båda såg med tillförsikt på industrins framtid i Skåne: ”Vi har ett blandat näringsliv och en imponerande bredd av kompetenser.”

Från kompetensbrist till kompetenssäkring…. Industrin står för 80 % av Sveriges exportinkomster. Det ger perspektiv på hur oerhört betydelsefullt det är att säkra en framtida kompetenstillförsel till industrin. En panel med Arturo Vasquez från IF Metall, Jonas Fischer från Automationsteknik, Eva Inhammar från Alfdex och Göran Sjöberg från Hörby Bruk pratade om olika sätt att locka fler ungdomar till industrin.

Mer samarbete med skolor och med organisationer som Teknikcollege är en väg. Att vara en schysst arbetsgivare, ha bra företagskultur och ge möjlighet till kompetensutveckling en annan. ”Vi vill både ta ett samhällsansvar och säkra vårt eget företag. Vi vill till exempel uppmana industrin att ta emot prao-elever – en ungdom ska minnas sin prao på ett positivt sätt och vilja komma tillbaka. Ungdomen är vår framtid” säger Göran Sjöberg från Hörby Bruk.

Några av IUC Syds partners på scen: Tor Bratt, Odigo Consulting; Britta Duve Hansen, Mobile Heights; Andreas Nilsson, Sparbanken Skåne; Mattias Bokinge, Ingenjör 4.0/Högskolan Halmstad; Christina Windmark, Lunds universitet; Kalle Hansson, B&R Industrial Automation och Kristin Sjöholm, Teknikcollege.

Techday’s yngsta deltagare? IUC Syds PRAO-elev Freja 14 år, från Neptuniskolan, hjälpte till med registrering av gäster och följde konferensen med intresse. ”Det vore jättekul om du ville skissa och rita lite från konferensen” sa Annhild Månsson, Frejas handledare på IUC Syd. Här ser ni exempel på Frejas fantastiska talang.

Återbruk – såklart! Här transporterar Mats Larsson och Camilla Dahlin, affärsutvecklare respektive vice vd på IUC Syd, en del av konferensens lånade rekvisita tillbaka till utlånaren, B&R Industrial Automation. Självklart gäller återbruk!

Se hela programmet här

Fler bilder…

 

 

 

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Sparbanken Skånes konjunkturrapport

Två gånger om året publicerar Sparbanken Skåne rapporten Skånsk konjunktur. Nu finns vårens rapport att ta del av i sin…

27 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket En ökad digital mognadsgrad, produktivitet, effektivitet och kundnytta samt en stärkt förmåga till en resurseffektiv och cirkulär produktion…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Ny föreläsning om Generation Z – premiär i Landskrona

När Tillväxt Landskrona bjöd in till träff i det treåriga projektet Framtidens kompetens var Linda Florén och Charles Hallworth, kommunikatörer…

22 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Joakim Enquist intervjuas i Kommun & Näringsliv: "Vi får fart på företagens gröna och lönsamma omställning"

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta…

2 maj, 2024 — Lästid 2 min