Nytt verktyg översätter hållbarhetsmålen till affärsmöjligheter

Hållbarhet står högt upp på agendan i de flesta organisationer. Men hur kan företag förstå och använda FN:s 17 globala mål, 169 delmål och 230 globala indikatorer i sina affärer? I vilken ända kan ett litet och industrinära bolag i södra Sverige börja? Och vilka värden, innovationer och affärer kan hållbarhetsmålen egentligen skapa?

Det har Linda Håkansson och Samir Halimanovic, affärsutvecklare och projektledare på IUC Syd, stenkoll på. De har projektlett ett danskt-svenskt samarbete mellan affärsutvecklare, offentlig sektor och akademier som har arbetat fram ett nytt verktyg för hållbarhetsdrivna affärsmodeller. Verktygets målsättning är att göra företagens start på hållbarhetsresan enklare.

Linda och Samir – berätta. Vad är det för ett verktyg som ni varit med och har byggt?

  • Verktyget, Mind the Gap: Hållbarhet, ska förenkla de mindre bolagens möjligheter att förstå och översätta hållbarhetsmålen till verksamheten i de egna företagen. Målsättningen med verktyget är att fler bolag enklare ska kunna påbörja sin hållbarhetsresa och se hur innovationer och affärer kan växa fram genom målen i hållbarhetsagendan.

Verktyget är en del av Mind the Gap – hur då?

  • Verktyget bygger på samma metodik som behovskartläggningen i Mind The Gap. Det betyder avstamp i företagens specifika förutsättningar, behov, affärsmål och målsättningar kopplat till hållbarhetsmålen. Genom att synliggöra de globala målen och översätta dem till företagens språk bidrar verktyget och metodiken till att fånga kärnan och relevansen i målen och tydliggöra dessa ner till konkret handling och mätbara mål.

Hur har användarna, alltså företagen, mottagit verktyget? Vilken respons har ni fått?

  • Intresset för att delta i projektet har varit stort, vilket visar att verktyget verkligen fyller ett behov. Företagen tycker att verktyget och metoden har gett dem förståelse för möjligheterna med en hållbarhetsdriven affärsmodell. Att verktyget lett fram till handlingsplaner och konkreta steg är särskilt uppskattat.

Jan Johansen, ansvarig för Quality, Process and Sustainability, vid det danska industriföretaget JPBC lyfter fram fördelarna med verktyget så här:

”I think that the model is very good, because it points out where the problems are and where the company can make the biggest impact.”

Hur kommer företagen att kunna använda Mind the Gap: Hållbarhet? Och när går verktyget live?

  • Precis som verktyget Mind the Gap kommer detta verktyg att ägas av Region Skåne. Som partner kommer IUC Syd att finnas tillhands för att hjälpa företagen att genomföra de strategiska analyserna i verktyget. Just nu görs den sista handpåläggningen i den digitala tjänsten och snart kommer verktyget att finnas live på Region Skånes webbplats.

 

 

Projektet är finansierat av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Partner i projektet är IUC Syd, Business Viborg, IUC Halland, Region Skåne, Aalborg University Business School, Region Halland, VIA University College, Högskolan i Halmstad.

       

 

Projektledare

0761-06 00 83

Linda Håkansson

Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 0761-06 00 83

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Jordnära Mossagården Eko AB har påbörjat digitaliseringsresa genom DigIT Hubs Missionsprogram

Mossagården Eko AB önskade en digital plattform som skulle fungera som en multiarena. Med DigIT Hubs experthjälp fick företaget testa…

11 november, 2022 — Lästid 2 min

Alla

IUC Syd söker två trevliga och drivna klassrumskommunikatörer

Tänk dig att du kliver in i ett klassrum fyllt med uppskruvade tonåringar. Du har två minuter på dig att…

28 november, 2022 — Lästid 1 min

Alla

Region Skåne stöttar Skånes företag med anledning av energikrisen 

Många företag i Skåne oroas när energipriserna i södra Sverige skjuter i höjden. Därför öppnar Region Skåne en företagsakut som…

14 november, 2022 — Lästid 1 min

Alla

Camilla Dahlin, tf VD, kommenterar elkrisen till TT Nyhetsbyrån

Tillsammans med Livsmedelsakademin och Packbridge kommenterar IUC Syds, tf VD, Camilla Dahlin elkrisens effekter för den skånska industrin till TT…

18 november, 2022 — Lästid 1 min