Nytt verktyg översätter hållbarhetsmålen till affärsmöjligheter

Hållbarhet står högt upp på agendan i de flesta organisationer. Men hur kan företag förstå och använda FN:s 17 globala mål, 169 delmål och 230 globala indikatorer i sina affärer? I vilken ända kan ett litet och industrinära bolag i södra Sverige börja? Och vilka värden, innovationer och affärer kan hållbarhetsmålen egentligen skapa?

Det har Linda Håkansson och Samir Halimanovic, affärsutvecklare och projektledare på IUC Syd, stenkoll på. De har projektlett ett danskt-svenskt samarbete mellan affärsutvecklare, offentlig sektor och akademier som har arbetat fram ett nytt verktyg för hållbarhetsdrivna affärsmodeller. Verktygets målsättning är att göra företagens start på hållbarhetsresan enklare.

Linda och Samir – berätta. Vad är det för ett verktyg som ni varit med och har byggt?

  • Verktyget, Mind the Gap: Hållbarhet, ska förenkla de mindre bolagens möjligheter att förstå och översätta hållbarhetsmålen till verksamheten i de egna företagen. Målsättningen med verktyget är att fler bolag enklare ska kunna påbörja sin hållbarhetsresa och se hur innovationer och affärer kan växa fram genom målen i hållbarhetsagendan.

Verktyget är en del av Mind the Gap – hur då?

  • Verktyget bygger på samma metodik som behovskartläggningen i Mind The Gap. Det betyder avstamp i företagens specifika förutsättningar, behov, affärsmål och målsättningar kopplat till hållbarhetsmålen. Genom att synliggöra de globala målen och översätta dem till företagens språk bidrar verktyget och metodiken till att fånga kärnan och relevansen i målen och tydliggöra dessa ner till konkret handling och mätbara mål.

Hur har användarna, alltså företagen, mottagit verktyget? Vilken respons har ni fått?

  • Intresset för att delta i projektet har varit stort, vilket visar att verktyget verkligen fyller ett behov. Företagen tycker att verktyget och metoden har gett dem förståelse för möjligheterna med en hållbarhetsdriven affärsmodell. Att verktyget lett fram till handlingsplaner och konkreta steg är särskilt uppskattat.

Jan Johansen, ansvarig för Quality, Process and Sustainability, vid det danska industriföretaget JPBC lyfter fram fördelarna med verktyget så här:

”I think that the model is very good, because it points out where the problems are and where the company can make the biggest impact.”

Hur kommer företagen att kunna använda Mind the Gap: Hållbarhet? Och när går verktyget live?

  • Precis som verktyget Mind the Gap kommer detta verktyg att ägas av Region Skåne. Som partner kommer IUC Syd att finnas tillhands för att hjälpa företagen att genomföra de strategiska analyserna i verktyget. Just nu görs den sista handpåläggningen i den digitala tjänsten och snart kommer verktyget att finnas live på Region Skånes webbplats.

 

 

Projektet är finansierat av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Partner i projektet är IUC Syd, Business Viborg, IUC Halland, Region Skåne, Aalborg University Business School, Region Halland, VIA University College, Högskolan i Halmstad.

       

 

Projektledare

0761-06 00 83

Linda Håkansson

Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 0761-06 00 83

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Ny order till ESS för framgångsrika Examec

Vårt medlemsföretag Examec i Tomelilla har tagit hem en ny order till ESS. Det handlar om en ovanlig typ av…

23 april, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Automation & produktionskompetens - två checkar att söka senast 30 september

Förbered ditt företag och dina medarbetare Med automationschecken kan du få stöd att rusta ditt företag inför framtida investeringar i…

22 april, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Joakim Enquist intervjuas i Kommun & Näringsliv: "Vi får fart på företagens gröna och lönsamma omställning"

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta…

2 maj, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

26 april, 2024 — Lästid 2 min