Läs pressmeddelande: DigIT Hub AI för affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet

I vårt nya projekt DigIT Hub AI hjälper vi dig att analysera affärsvärdet av AI, Artificiell Intelligens, i ditt företag.

Det görs stora satsningar på AI i Europa och övriga världen. Med det ökande behovet av storskalig hantering av data är det uppenbart att AI är en viktig del av svenska företags fortsatta konkurrenskraft.

Läs pressmeddelande här

 

Här kan man testa idéer och lära sig mycket på vägen

Marcus Engqvist, affärsutvecklare på IUC Syd, är mycket nöjd med att kunna sprida kunskap om AI genom projektet DigIT Hub AI: ”Vi besöker små och medelstora industriföretag och diskuterar deras utmaningar och möjligheter. En stor fördel med ett utvecklingsprojekt är att här kan man testa idéer och lära sig mycket på vägen. På så sätt kommer vi att kunna kartlägga möjliga industriella tillämpningar av AI, och sprida kunskapen vidare i regionen.”

Länk till intresseanmälan för företag här

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om Dig IT Hub AI. Projekttiden sträcker sig fram till oktober 2022.

Marcus Engqvist,
Linda Håkansson,

Läs mer här: www.digithub.se/ai

Insatserna i Dig IT Hub AI ska fokusera på ökat affärsvärde, hållbarhet och jämlikhet. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Region Blekinge.

 

 

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Sparbanken Skånes konjunkturrapport

Två gånger om året publicerar Sparbanken Skåne rapporten Skånsk konjunktur. Nu finns vårens rapport att ta del av i sin…

27 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket En ökad digital mognadsgrad, produktivitet, effektivitet och kundnytta samt en stärkt förmåga till en resurseffektiv och cirkulär produktion…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Ny föreläsning om Generation Z – premiär i Landskrona

När Tillväxt Landskrona bjöd in till träff i det treåriga projektet Framtidens kompetens var Linda Florén och Charles Hallworth, kommunikatörer…

22 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Joakim Enquist intervjuas i Kommun & Näringsliv: "Vi får fart på företagens gröna och lönsamma omställning"

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta…

2 maj, 2024 — Lästid 2 min