Miljoner i EU-medel för att stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge

Med drygt 12 miljoner kronor bidrar EU:s socialfond till det nya projektet SPIK som ska stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge. Total omsluter projektet 22,3 miljoner kronor. Beslutet togs vid Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde den 5 december och innebär att IUC Syd och Techtank tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen under de kommande tre åren ska kompetensutveckla 1500 anställda och stödja 100 små och medelstora företag i olika insatser.

Det strategiska partnerskapet är en viktig faktor för projektets beviljande. Andreas Larsson, regionchef för Svenska ESF-rådet i Sydsverige berättar mer:

– I projekt som arbetar med den strategiska kompetensförsörjningen på det sätt som SPIK gör, kommer medlen från den Europeiska socialfonden till störst nytta. När arbetsmarknadens parter och de industriella utvecklingsaktörerna samverkar i ett partnerskap får insatserna inte bara ett större genomslag, utan möjligheterna till bestående effekter ökar kraftigt. Detta är en väl förberedd och genomarbetad ansökan, och ett bra exempel på hur man kan arbeta med kompetensutveckling och klimatsmart omställning samtidigt.

Region Skåne och Region Blekinge som är med och delfinansierar projektet är inne på samma linje som ESF-rådet:

– SPIK är en angelägen satsning både på grund av fokuseringen på industrins gröna omställning och för att man kommer testa kraften och förmågan i partnerskapet där också IF Metall och Teknikföretagen ingår, säger regionernas styrgruppsrepresentanter i SPIK-projektet, Erik Lindell, Region Skåne och Malin Faraasen, Region Blekinge.

Industrins gröna omställning i fokus

Industrin står inför flera stora och gemensamma utmaningar. På kort tid behöver industrin drastiskt minska sina klimatavtryck. Den gröna omställningen kräver nya och cirkulära produktionsmetoder, utveckling och investeringar i nya klimat- och miljösmarta material och produktionstekniker och, inte minst, nya, gröna och ekonomiskt hållbara affärsmodeller.

I korthet handlar projektet SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens – om att bidra till en snabbare takt i den gröna omställningen, fler företagsledningar som arbetar strategiskt med kompetensförsörjning, fler medarbetare i industrin som står rustade med rätt kompetensmässiga förutsättningar att bidra till den gröna omställningen och en grön och hållbar produktion och sysselsättning i Blekinge, Skåne och Sverige.

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensutveckling hamnar ofta på den enskilda medarbetaren utan att föregås av en strategisk analys om företagets samlade behov. SPIK-projektet tar sin utgångspunkt att vända på ordningen. Detta genom att stärka företagens förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt med sin kompetensförsörjning.

I analysarbetet kommer projektet att använda sig av det beprövade, och av företagen uppskattade, verktyget Mind The Gap. Verktyget kopplar ihop företagens affärsmål med kompetensförflyttningarna som de behöver göra för att kunna genomföra den gröna omställningen.

– Styrkan i den här satsningen är att 100 industri- och teknikföretag i Sydsverige kommer att få en betydligt bättre koll på vilka kunskaper och kompetenser deras medarbetare behöver ha för att bidra till, leda och driva omställningsarbetet. Detta gör vi genom att hjälpa företagen att ta avstamp i minskade klimatavtryck och att koppla behoven till företagens affärsmål och strategiska kompetensförsörjning, säger Joakim Enquist, VD för IUC Syd i Skåne.

Utöver att arbeta strategiskt med företagsledningar ska projektet kompetensutveckla ett stort antal individer.

– För att industrin ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftig krävs olika insatser, på olika nivåer. Genom SPIK får vi nu möjlighet att kompetensutveckla 1500 anställda i industrin i frågor som rör den gröna omställningen, både för att stärka den egna kompetensen och för att bidra till att företagen når sina mål och klarar omställningen mot en grönare framtid. Det känns fantastiskt roligt att vi fått projektet beviljat och nu kan sätta i gång, säger Ingela Håkansson, VD för Techtank i Blekinge.

Partnerskapet en viktig faktor

Partnerskapet bakom SPIK består av IUC Syd, Techtank, IF Metall och Teknikföretagen. IUC Syd och Techtank har, som industrikluster och industristödjare, industrin som sin primära målgrupp och arbetar aktivt för att stärka den på olika sätt. IF Metall har ett tydligt arbetstagarfokus och Teknikföretagen har ett lika tydligt arbetsgivarfokus. I denna konstellation kan en samsyn kring strategisk kompetensförsörjning för industrin och en plan för hur man bäst stöttar företagen och anställda i detta skapas.

IF Metall ser goda möjligheter att genom ett strukturerat samarbete nå långt ut i företagen.

– Vi ser SPIK som ett viktigt bidrag till att fler av våra medlemmar står rustade med rätt kompetensmässiga förutsättningar att bidra till den gröna omställningen. Projektet kommer också att arbeta med insatser för ökad mångfald och inkludering för en mer jämställd arbetsmiljö där kvinnors kompetens och potential i industrin tas tillvara, något som är en angelägen fråga för oss, säger Marie Nilsson, Regionalt samverkansansvarig, IF Metall Skåne-Blekinge.

Teknikföretagen lyfter också fram projektets relevans och betydelse sina medlemmar.

– Vi ser det som mycket positivt att detta projekt nu kommer till stånd. Fler företag behöver komma i gång med sitt tänk kring strategisk kompetensförsörjning kopplat till industrins gröna omställning, säger Magnus Nyberg, Regionchef på Region Syd, Teknikföretagen.

Fakta

Projektnamn: SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens
Partnerskap: IUC Syd (projektägare), Techtank, IF Metall, Teknikföretagen
Projekttid: 1 januari 2024 – 31 december 2026
Total budget: 22,3 miljoner kronor
Huvudfinansiär: Europeiska Socialfonden
Delfinansiärer: Region Skåne, Region Blekinge, IUC Syd, Techtank, IF Metall, Teknikföretagen, deltagande företag

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket En ökad digital mognadsgrad, produktivitet, effektivitet och kundnytta samt en stärkt förmåga till en resurseffektiv och cirkulär produktion…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Sparbanken Skånes konjunkturrapport

Två gånger om året publicerar Sparbanken Skåne rapporten Skånsk konjunktur. Nu finns vårens rapport att ta del av i sin…

27 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Ny föreläsning om Generation Z – premiär i Landskrona

När Tillväxt Landskrona bjöd in till träff i det treåriga projektet Framtidens kompetens var Linda Florén och Charles Hallworth, kommunikatörer…

22 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Joakim Enquist intervjuas i Kommun & Näringsliv: "Vi får fart på företagens gröna och lönsamma omställning"

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta…

2 maj, 2024 — Lästid 2 min