Joakim Enquist, vd för IUC Syd: ”Mina planer för att vi ska bidra till världsklass i den skånska industrin”

Under hösten har Joakim Enquist bytt teamsmöten mot promenader i skogen med sonen. Men sedan ett par veckor är han tillbaka i rollen som VD för IUC Syd. Mellan mötena och avstämningarna som sätter honom på banan kring ekonomin, projekten och samarbetena fångade vi Joakim för att ta tempen på prioriteringarna för 2023. Högst upp på listan ligger att fullt ut förvandla IUC Lab till Industrins hus i Lund.

Vad är din lägesbild av den skånska industrin, 2023?

Vi är just nu inne i ett skifte där teknik, kompetenser och affärsmodeller smälter samman till nya logiker, processer och leverans- och produktionskedjor. Därtill har vi en ny geopolitisk och ekonomisk miljö och en pågående klimat- och energikris. I detta skifte och i denna miljö gäller det för industrin, särskilt de små- och medelstora industribolagen, att lyhört hänga med.

Samspelet mellan teknik och kompetens kommer öka i betydelse när affärsmodellerna ritas om till gröna och hållbara. I denna utveckling behöver industrin bli bättre på att omsätta, använda och applicera de stora teknikerna som följer med digitaliseringen, automatiseringen och AI.

Vad behöver IUC Syd prioritera för att stötta industrin i denna utveckling?

Våra kompetenser, vårt företagsnära arbetssätt och vår position mellan näringslivet, akademin och det offentliga är våra främsta styrkor i vårt erbjudande till de industrinära företagen. Det erbjudandet ska vi vässa, utveckla och förfina.

Redan idag får vi grönt ljus på nästan alla våra projektansökningar och vi är duktiga på att omsätta pengar från EU, staten och regionen till värdeskapande insatser tillsammans med industrin. Men mer kommer att behövas.

Vår målsättning är att skånsk industri – även i framtiden – ska hålla världsklass. Inte minst handlar det om ett starkare stöd från oss till industrin i frågor kopplade till grön omställning och digitalisering, samt effektivisering av produktionen. Vårt fokus nu kommer att vara att hämta hem fler projekt som kan stötta industrin i detta arbete.

Vad kan du avslöja om planerna för Industrins hus i Lund?

Planen är att förvandla dagens IUC Lab i Lund till Industrins hus. Industrins hus ska bli en mötesplats där industrin, tillsammans med kompetens- och forskningsspetsen som finns inom akademin, ska kunna testa fram nya produktionsprocesser- och miljöer och transformeras in i den digitala framtiden.

Målsättningen är att skapa en miljö med väldigt korta avstånd mellan bolagsledningarnas affärsutveckling, teknikernas drivkrafter till innovation, forskarnas rön och studenternas och medarbetarnas utbildningar.

Redan idag kan vi erbjuda industrin möjligheter att arbeta med digitala tvillingar och påbörja sin automationsresa i vårt robotlabb. Den testmiljön ska vi utveckla vidare så att Industrins hus kan bidra till fler innovationer och affärer för industrin. Och denna resa måste vi göra i samverkan med Industrin och leverantörer till Industrin, där vi ska skapa en gemensamägd plattform.

Vad ser du mest fram emot under året?

Som VD för IUC Syd och som ledamot i IUC Sveriges styrelse ser jag stora vinster med att tydliggöra det nationella perspektivet. Ett starkt IUC Sverige stärker den gemensamma rösten gentemot politiker och tjänstemän om industrins behov. En sådan samlad röst stärker vårt förtroende och bygger vårt gemensamma varumärke, och stärker samtidigt vårt arbete i den regionala kontexten.

Det ryktas om en omprövning av guldcertifieringen. Vad är det?

Ja, det stämmer. Som ett av få svenska kluster är IUC Syd idag guldcertifierade av ESCA, en organisation som utvärderar kluster världen över. Guldcertifieringen visar att vi håller högsta kvalitet och excellens i vår verksamhet och att mina medarbetare bidrar till att skapa värde och nytta för industrin. Den positionen ska vi försvara genom en omcertifiering under året. Certifieringen innebär även att vi ökar möjligheterna till att ta hem mer medel till Skåne, som ska bidra till små- och medelstora industriföretags utveckling.

 

 

 

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Vad gör du med 200 000 kronor i produktionsboosten ”extra allt”?

Föreställ dig att ditt företag får en produktionsboost för runt 200 000 kronor. Vad skulle du göra då? Vilka produktionsproblem…

15 februari, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Sök affärsutvecklingscheckar och öka er konkurrenskraft

Ska ni förverkliga nya planer inom digitalisering, hållbarhet eller internationalisering? Ta chansen att söka affärsutvecklingscheckar som kan bidra till att…

6 februari, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Framtiden är spårbar – utbildningsserie med fokus på spårbarhet och det digitala produktpasset

Chalmers Industriteknik bjuder in till en utbildningsserie som ger dig bättre koll på vad som menas med spårbarhet och digitala…

15 februari, 2024 — Lästid 1 min

Alla

”Det behövs nya utbildningsformer för anställda inom industrin”

Den gröna och digitala omställningen bidrar till ett omvandlingstryck som väsentligt påverkar framtida kompetensbehov. Världen förflyttar sig snabbt, men hänger…

25 januari, 2024 — Lästid 1 min