IUC Syds lean-nätverk på besök hos Alfdex i Landskrona

Lean och medarbetarskapet. Det var temat när deltagarna i vårt leannätverk möttes hos Alfdex i Landskrona. Monteringscheferna Tara Kure och Sanela Mustafi tog varmt emot deltagarna från The Absolut Company, Genarps Lådfabrik, Herman Anderssons plåt, BRUNS produkter, Boliden Bergsöe och Skruva Teknik, och gav en introduktion till Alfdex huvudsakliga produkt, en separator som renar vevhusgaserna i en stor del av världens alla lastbilsmotorer.

Separatorn, sprungen ur Alfa Laval, bidrar inte enbart till en renare miljö. Separatorn har också bidragit till att minska förekomsten av oljefläckar på marken.

Alfdex marknad är global. Bland köparna av Alfdex separatorer finns flera av de stora lastbilstillverkarna. Däribland exempelvis MAN/Scania, MACK och kinesiska Weichai.

Alfdex omformar och anpassar lean-arbetet

Med orden säkerhet, miljö, kvalitet och leverans har Alfdex omformat leanarbetet till sina egna prioriteringar, processer och arbetssätt.

– När vi fick se produktionen märks det att leanarbetet inte är ett undangömt dokument i en pärm på kontoret. Tvärt om. Hos Alfdex är lean intrimmat och väl förankrat i produktionsmiljön, reflekterar Bengt Gebert, affärsutvecklare hos IUC Syd och ledare för leannätverket, under besöket hos Alfdex.

Medarbetarna byter stationer varje halvtimme

Tara och Sanela guidar genom produktionslinorna och dess olika stationer och moment. Medarbetarna, som arbetar tillsammans med robotarna i produktionen, skiftar stationer och arbetsuppgifter varje halvtimme.

Dessa skiften är en del av ett ”lean-tänk”, det vill säga en ständigt närvarande analys av förbättringar och optimeringar för att förbättra arbetsflödet, säkerheten och produktionen, som präglar hela tillverkningsmiljön.

Rutiner för avvikelser och förbättringar

Avvikelser följs upp och hanteras varje morgon. Likaså fångar Tara och Sanela upp medarbetarnas förbättringsförslag och agerar på dessa, bland annat vid varje månadsmöte.

Tara betonar att förankringen av förändringar tas emot väl, medarbetarna blir glada när störningar i arbetet tas om hand och när arbetet kan genomföras mer effektivt och säkert.

Deltagarna i leannätverket var överens om att lean inte handlar om att medarbetarna ska kunna rabbla och redogöra för 5-s-arbetet. Lean handlar om att få tänket, arbetssättet och metodiken att sitta i miljön, kulturen och i ryggmärgen.

Delta i våra nätverk:

Vill ni och era medarbetare bli medlemmar och delta i något av våra nätverk? Självklart erbjuder vi er möjligheten att kostnadsfritt prova på våra nätverk. Välkommen att kontakta Christine Harde här nedan. Under 2023 har vi nätverk inom lean, affärssystemet Monitor, produktion, HR och ledning och organisation.

Vad kan IUC Syds nätverk bidra med?

Tanken med IUC Syds nätverk är att öka kontaktytorna mellan de skånska tillverkande företagen. Många gånger ställs företagen inför liknande frågeställningar, utmaningar och möjligheter. Med våra nätverk skapar vi mötesplatser och arenor för att kunna utbyta kunskaper, erfarenheter och få en inblick i andra företags verksamheter.

Kommunikationsansvarig

0734-024 070

Kommunikationsansvarig

Kontaktuppgifter

  • 0734-024 070

Medlemsansvarig

0733-50 30 11

Christine Harde

Medlemsansvarig

Mina styrkor på jobbet är min höga förmåga att kommunicera med människor och i synnerhet företagare. Tack vare mina erfarenhet av att själv driva företag har jag helt enkelt förståelse för helheten i att driva företag och allt vad det innebär. I övrigt är jag en glad, positiv och utåtriktad person som har nära till skratt och får andra att känna sig trygga i min närvaro!

Något inte alla vet om mig är att jag är en jäkel på att spela luftgitarr!

Kontaktuppgifter

  • 0733-50 30 11

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Sparbanken Skånes konjunkturrapport

Två gånger om året publicerar Sparbanken Skåne rapporten Skånsk konjunktur. Nu finns vårens rapport att ta del av i sin…

27 maj, 2024 — Lästid 1 min

Alla

Joakim Enquist intervjuas i Kommun & Näringsliv: "Vi får fart på företagens gröna och lönsamma omställning"

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta…

2 maj, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket

Startskott för samarbete mellan Ingenjör4.0 och IUC-nätverket En ökad digital mognadsgrad, produktivitet, effektivitet och kundnytta samt en stärkt förmåga till en resurseffektiv och cirkulär produktion…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Alla

Ny föreläsning om Generation Z – premiär i Landskrona

När Tillväxt Landskrona bjöd in till träff i det treåriga projektet Framtidens kompetens var Linda Florén och Charles Hallworth, kommunikatörer…

22 maj, 2024 — Lästid 1 min