Givande samverkan med Höganäs kommun

IUC Syd fanns på plats när Höganäs kommun bjöd in till sin första näringslivfrukost för året. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling stod i fokus.


Fr v Annhild Månsson, IUC Syd, Anna Nilson, näringslivschef i Höganäs och Christine Harde, IUC Syd

Under denna frukostträff berättade Annhild Månsson och Christine Harde om några av IUC Syds nya projekt som drar igång under våren. Här kunde de företag som deltog ställa direkta frågor och få en bättre förståelse för vad IUC Syd arbetar med, och vilken nytta de kan ha av olika insatser och projekt.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling stod alltså i fokus, och Höganäs företag är inte ensamma om att leta efter lösningar på en accelererande kompetensbrist. Det krävs insatser från olika håll – från industriföretagen själva, från skolan och andra – och de insatser som IUC Syd gör kan vara en del av lösningen.

”Vi jobbar kontinuerligt med kompetensfrågorna. De kommer att vara avgörande för företagens möjligheter att växa och behålla sin konkurrenskraft”.

Bland IUC Syds medlemmar finns många kommuner som ser värdet av att samverka med IUC Syd för att stärka kommunens näringsliv. Vi medverkar gärna i olika sammanhang för att beskriva den bredd av stödinsatser som vi arbetar med. Vi får värdefull information tillbaka från företagen som berättar om vilka behov de prioriterar just nu, och vilken typ av insatser de värdesätter mest.

Jobbar du i en kommun som ännu inte är medlem i IUC Syd? Ta kontakt med Annhild eller Christine för mer information om fördelarna med ett medlemskap:

, 0707-73 56 55
, 0733-50 30 11

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Möt industrin från Skåne, Värmland & Skaraborg i IUC-montern på Elmia Subcontractor

Kom och möt oss i IUC-montern den 14-16 november på Elmia Subcontractor i Jönköping, norra Europas största underleverantörsmässa för industrin…

8 november, 2023 — Lästid 1 min

Alla

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora & ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. Det visar intervjusvar från 500 små- och medelstora industriföretag över…

30 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Alla

Miljoner i EU-medel för att stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge

Med drygt 12 miljoner kronor bidrar EU:s socialfond till det nya projektet SPIK som ska stödja industrins gröna omställning i…

6 december, 2023 — Lästid 5 min

Alla

Pilotåret av Omställningslyftet har gått i mål

För ett år sedan startade ett unikt pilot- och utvecklingsprojekt riktat mot svensk industri, Omställningslyftet. Nu har pilotåret gått i…

24 oktober, 2023 — Lästid 2 min