Givande samverkan med Höganäs kommun

IUC Syd fanns på plats när Höganäs kommun bjöd in till sin första näringslivfrukost för året. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling stod i fokus.


Fr v Annhild Månsson, IUC Syd, Anna Nilson, näringslivschef i Höganäs och Christine Harde, IUC Syd

Under denna frukostträff berättade Annhild Månsson och Christine Harde om några av IUC Syds nya projekt som drar igång under våren. Här kunde de företag som deltog ställa direkta frågor och få en bättre förståelse för vad IUC Syd arbetar med, och vilken nytta de kan ha av olika insatser och projekt.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling stod alltså i fokus, och Höganäs företag är inte ensamma om att leta efter lösningar på en accelererande kompetensbrist. Det krävs insatser från olika håll – från industriföretagen själva, från skolan och andra – och de insatser som IUC Syd gör kan vara en del av lösningen.

”Vi jobbar kontinuerligt med kompetensfrågorna. De kommer att vara avgörande för företagens möjligheter att växa och behålla sin konkurrenskraft”.

Bland IUC Syds medlemmar finns många kommuner som ser värdet av att samverka med IUC Syd för att stärka kommunens näringsliv. Vi medverkar gärna i olika sammanhang för att beskriva den bredd av stödinsatser som vi arbetar med. Vi får värdefull information tillbaka från företagen som berättar om vilka behov de prioriterar just nu, och vilken typ av insatser de värdesätter mest.

Jobbar du i en kommun som ännu inte är medlem i IUC Syd? Ta kontakt med Annhild eller Christine för mer information om fördelarna med ett medlemskap:

, 0707-73 56 55
, 0733-50 30 11

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Så hjälper IUC Syd till att bygga attraktivitet i yrkesutbildningarna

I praktiskt taget alla branscher skriker arbetsgivarna efter kompetens. Inte minst är det en återkommande återkoppling som vi på IUC…

16 september, 2022 — Lästid 2 min

Alla

Ny kommunikationsansvarig på IUC Syd

Med över tio års arbete som kommunikatör i ryggen börjar Joachim Graetsch den här veckan sin nya roll som ansvarig…

25 augusti, 2022 — Lästid 1 min

Alla

Storsatsning för att underlätta företagens klimatomställning

Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL, totalt ca 150 Mkr för att coacha, inspirera och…

1 juli, 2022 — Lästid 1 min

Alla

Sensommar - dags att boka in höstens industrifikor och nätverksträffar!

Bra att boka in höstens Industrifikor och nätverksträffar redan nu i kalendern. I höst fortsätter vi att träffas för att…

17 augusti, 2022 — Lästid 1 min