Givande samverkan med Höganäs kommun

IUC Syd fanns på plats när Höganäs kommun bjöd in till sin första näringslivfrukost för året. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling stod i fokus.


Fr v Annhild Månsson, IUC Syd, Anna Nilson, näringslivschef i Höganäs och Christine Harde, IUC Syd

Under denna frukostträff berättade Annhild Månsson och Christine Harde om några av IUC Syds nya projekt som drar igång under våren. Här kunde de företag som deltog ställa direkta frågor och få en bättre förståelse för vad IUC Syd arbetar med, och vilken nytta de kan ha av olika insatser och projekt.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling stod alltså i fokus, och Höganäs företag är inte ensamma om att leta efter lösningar på en accelererande kompetensbrist. Det krävs insatser från olika håll – från industriföretagen själva, från skolan och andra – och de insatser som IUC Syd gör kan vara en del av lösningen.

”Vi jobbar kontinuerligt med kompetensfrågorna. De kommer att vara avgörande för företagens möjligheter att växa och behålla sin konkurrenskraft”.

Bland IUC Syds medlemmar finns många kommuner som ser värdet av att samverka med IUC Syd för att stärka kommunens näringsliv. Vi medverkar gärna i olika sammanhang för att beskriva den bredd av stödinsatser som vi arbetar med. Vi får värdefull information tillbaka från företagen som berättar om vilka behov de prioriterar just nu, och vilken typ av insatser de värdesätter mest.

Jobbar du i en kommun som ännu inte är medlem i IUC Syd? Ta kontakt med Annhild eller Christine för mer information om fördelarna med ett medlemskap:

, 0707-73 56 55
, 0733-50 30 11

Dela via

FLER NYHETER SOM DU KANSKE GILLAR

Alla

Debatt i Dagens industri: Sydsverige mest utsatta elområdet i Europa – ett hot mot innovation

Debattartikel: Innovation och forskning är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för nya energilösningar som kan bidra till både klimatmålen och…

9 januari, 2023 — Lästid 1 min

Alla

Nya affärsutvecklingscheckar - digitalisering först ut

Region Skåne erbjuder nu fyra affärsutvecklingscheckar för att stötta och stärka företagens digitalisering, kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och internationalisering. Affärsutvecklingscheckarna skapar goda…

30 januari, 2023 — Lästid 1 min

Alla

IUC Syds lean-nätverk på besök hos Alfdex i Landskrona

Lean och medarbetarskapet. Det var temat när deltagarna i vårt leannätverk möttes hos Alfdex i Landskrona. Monteringscheferna Tara Kure och…

12 januari, 2023 — Lästid 3 min

Alla

Redo för robot- och automationsresan? Ta chansen att söka automationscheckarna som förenklar er resa!

Alldeles nyligen slog Tillväxtverket upp dörrarna för fler tillverkande företag att automatisera och robotisera. Genom deras automationscheckar kan små och…

23 januari, 2023 — Lästid 1 min