Hållbar export

Är ni i startgroparna för att ta ert företag och varumärke ut i världen? Och funderar ni på hur hållbarhet kan bli en integrerad del av era värdekedjor och er affärsmodell? Då är projektet hållbar export något för er.

I projektet hållbar export erbjuder vi er – tillsammans med våra partner Business Sweden, ALMI och Vatis Common Ground – en ökad förståelse och kunskap i frågor om hållbara affärsmodeller, värdekedjor och export. Det gör vi exempelvis kostnadsfritt genom:

  • Coachning och företagsspecifika stödinsatser för att höja kunskap och utvecklingsförmåga inom hållbarhet och export.
  • Webbinarier och workshoppar.
  • Ett skräddarsytt innehåll där företagets position, behov och strategi tar en stor plats. Allt för att stärka just ert företags exportförmåga och möjligheter att stärka er konkurrenskraft.

Företag som deltar i projektet har möjlighet att få en plats på en planerad delegationsresa som kommer att äga rum i vecka 10 2023.

Vill du och ditt företag veta mer om hur vi kan hjälpa er? Ta kontakt med projektledare Pia Holmberg,

IUC Syd, Business Sweden, ALMI och Vatis Common Ground arbetar tillsammans i denna satsning. Det gemensamma målet är att öka möjligheterna för skånska företag att exportera på ett hållbart sätt.

Projektledare: Pia Holmberg, 

Finansiärer: Region Skåne