Hållbar export

Stärk ditt företags position

Hållbar export är ett projekt för dig som vill se över ditt företags hållbara värdekedjor, affärsmodeller och exportmöjligheter. De företag som driver ett aktivt hållbarhetsarbete ökar sina möjligheter att lyckas med framtida exportsatsningar.

I Hållbar export bjuder vi därför in till webbinarier, workshoppar och företagsspecifika stödinsatser för att höja kunskap och utvecklingsförmåga inom båda dessa centrala områden, hållbarhet och export.

Som deltagande företag kommer du att kunna välja inriktning och lägga fokus på de frågor som är strategiskt viktiga för just ditt företag, för framtida exportförmåga och ökad konkurrenskraft.

IUC Syd, Business Sweden och Vati Common Ground arbetar tillsammans i denna satsning. Det gemensamma målet är att öka möjligheterna för skånska företag att exportera på ett hållbart sätt.

Projektledare: Pia Holmberg, 

Finansiärer: Region Skåne