Vattenbesparande industri i Skåne - lärnätverk med RISE och Region Skåne

Digitalt via Teams

9 (em) och 10 (fm) november

Anmäl här
Vattenbesparande industri i Skåne - lärnätverk med RISE och Region Skåne
Digitalt via Teams
9 (em) och 10 (fm) november

Vattensnål rengöring – Återanvändning av vatten.

Region Skåne bjuder tillsammans med RISE in den skånska industrin (fokus på livsmedelsindustrin) till två halvdagar för lärnätverk för en mer vattenbesparande produktion. Detta lärnätverk är en del av ett större projekt där målet är att få till en långsiktig hållbar vattenförsörjning för ett konkurrenskraftigt och resilient skånskt näringsliv.

Många företag upplever redan idag att tillgången på vatten sätter begränsningar för deras produktion och därmed utvecklingsmöjligheter. Dessutom kan ett oplanerat vattenavbrott kosta enorma resurser.

Under 9-10 november kommer RISE experter tillsammans med skånska aktörer presentera och diskutera tekniska och praktiska åtgärder som kan utnyttjas för en minskad vattenåtgång i produktionen.

Läs mer och anmäl dig här

Kontakt:  

 

Dela via