Strategiskt förändringsarbete - workshopserie med Ekonomihögskolan i Lund

Ekonomihögskolan i Lund

17 oktober, kl 13.00-17.00

Strategiskt förändringsarbete - workshopserie med Ekonomihögskolan i Lund
Ekonomihögskolan i Lund
17 oktober, kl 13.00-17.00

Under hösten 2022 erbjuder Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samverkan med IUC Syd en workshopserie kring strategiskt förändringsarbete.

Workshopparna är uppdelade i två moduler. Den första modulen har ett ledningsperspektiv, den andra fokuserar på frågeställningar kring företagsstrategi.

Läs om serien här: Strategiskt förändringsarbete, workshopserie höst 2022

Modul 1: Strategi och General Management:
3 oktober, kl 13.00 – 17.00
Introduktion, Strategisk förändring, Business Model Management
– Thomas Kalling, Professor

10 oktober, kl 13.00 – 17.00
Organisering för innovation och entreprenörskap
– Håkan Lagerquist, Universitetsadjunkt

17 oktober, kl 13.00 – 17.00
Entreprenörskap i etablerade företag
– Joakim Winborg, Docent

24 oktober, kl 13.00 – 17.00
Innovation i allianser och samarbeten
– Anna Brattström, Docent

Kontakt på IUC Syd: Camilla Dahlin,

Dela via