Skånska lärdomar om ungas delaktighet - IUC Syd deltar i webbinarium

Digitalt via Teams

11 november, kl 9-12

Anmäl här
Skånska lärdomar om ungas delaktighet - IUC Syd deltar i webbinarium
Digitalt via Teams
11 november, kl 9-12

Ungas delaktighet i regionala utvecklingsfrågor är en självklarhet – framtiden är deras.

Framtidstro och livskvalitet. En stark hållbar tillväxtmotor. En mångfald av goda livsmiljöer. En god miljö och en hållbar resursanvändning. Framtidens välfärd. Globalt attraktiv. Dessa är målbilderna för det öppna Skåne 2030 – den regionala utvecklingsstrategin.

Välkommen till en digital halvdag torsdag den 11 november klockan 09.00–12.00. Olika aktörer i och utanför Skåne delar med sig av exempel på hur unga invånare gör skillnad i utvecklingsarbetet.

Annhild Månsson från IUC Syd bidrar med tankar kring ungas syn på prao och arbete.

Mer information och program här: https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/kalender/naringslivsutveckling/2021/webbinarium-om-ungas-delaktighet-11-nov/

 

Dela via