IUC Syd tipsar

Skånes livsmedelsdag

Folk Mat & Möten, Olof Palmes Plats 1, Malmö

21 november, kl 9.00-17.00

Anmäl här
Skånes livsmedelsdag
Folk Mat & Möten, Olof Palmes Plats 1, Malmö
21 november, kl 9.00-17.00

Den regionala livsmedelsstrategin har funnits i fem år och många parter har under denna tid lagt krafter i att driva på en positiv utveckling – lokalt, regionalt, nationellt. Nu är det dags att titta både framåt och bakåt. Hur ska vårt livsmedelssystem utvecklas framöver?

Styrgruppen för Skånes livsmedelsstrategi bjuder in till en heldag med syfte att belysa hur regionens livsmedelssystem ska kunna stärkas, långsiktigt och hållbart. Dagen kommer att innehålla både inspiration och möjligheten att själv påverka framtiden i ett rådslag.

Program och anmälan

För vem?
Målgruppen för dagen är företag i olika storlekar, myndigheter, intresseorganisationer, studenter, kommuner, forsknings- och innovationsaktörer, politiker, med flera.

Arrangörer
Dagen arrangeras av styrgruppen för Skånes livsmedelsstrategi bestående av: Region Skåne, Livsmedelsakademin, LRF Skåne, Länsstyrelsen, Krinova, SLU, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Visit Skåne.

Dela via