Skåne Innovation Week tillbaka 2022

Helsingborg

13-17 juni 2022

Skåne Innovation Week tillbaka 2022
Helsingborg
13-17 juni 2022
Den 13 – 17 juni 2022 är Skåne Innovation Week tillbaka. Syftet är att stärka Skånes innovationskultur och entreprenörsförmåga. Den här gången arrangeras veckan i nygammal kostym och som en del av arrangemanget H22 i Helsingborg.

Region Skåne är huvudarrangör för Skåne Innovation Week sedan starten 2014. Bakom de hundratals aktiviteter som sker under veckan står näringslivsaktörer, kluster, inkubatorer, lärosäten, kommuner och entreprenörer. Gemensamt för alla medarrangörer är att de arbetar för ett mer innovativt Skåne och kommer att visa upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat och innovationer som på olika sätt bidrar till ett konkurrenskraftigt Skåne.

Stärka Skånes innovationsstrategi

Skåne Innovation Week 2022 blir en del i Region Skånes arbete med att tillämpa ”Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt”. Det är också en del i arbetet att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Samverkanscheckar

Inför Skåne Innovation Week 2022 kommer Region Skåne dela ut medel genom samverkanscheckarna. Checkarna innebär en möjlighet för skånska aktörer att kunna anordna ett seminarium, workshop, showcase, föreläsning eller ett möte av en helt annan karaktär.

Är ni en organisation som främjar innovationskraften i Skåne kan ni delta som arrangör av event under veckan. 

LÄS MER HÄR

 

Dela via