Satsa på kompetensutveckling i Skåne-Blekinge

High Court, Malmöhusvägen 1

24 november, 9.30-13.00

Anmäl här
Satsa på kompetensutveckling i Skåne-Blekinge
High Court, Malmöhusvägen 1
24 november, 9.30-13.00

Kompetensutveckling bygger starka företag och medarbetare. Välkommen till en förmiddag med insikter, lärdomar och inspiration från CoSkill!

Under denna förmiddag tar vi avstamp i de erfarenheter som de företag och företagskluster gjort under de senaste två åren i projektet CoSkill. Vi pratar om kompetensutveckling för företag som vill ta medvetna beslut om sin framtid och kunna stå rätt rustade för att möta den.

Vad säger forskningen och vad har företagen för egna erfarenheter? Vad kan företagskluster ta för roll i detta? Vilka vägar framåt finns för företagen i Skåne och Blekinge?

Vi avslutar med lunch som du antingen kan ta on-the-go eller som vi äter tillsammans på High Court.

Plats: High Court, Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö

När: 24 november, 9.30-13.00

Läs mer och anmäl dig via den här länken

Projektet CoSkill har de senaste två åren hjälpt över 200 företag och kluster i Skåne och Blekinge med kompetenshöjande utbildningsinsatser. Finansierat av Europeiska socialfonden är projektet ett samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, och har genomförts i samverkan med IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, NetPort Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

Dela via