Teknikworkshop: Produktionsinnovation 2.0 – process och arbetssätt?

Digital plats

23 september, 9-12

Anmäl här
Teknikworkshop: Produktionsinnovation 2.0 – process och arbetssätt?
Digital plats
23 september, 9-12

I en värld i snabb förändring med grön och digital omställning är företagets innovationskapacitet en av de allra viktigaste resurserna. Vill du hjälpa ditt företag att tänka nytt och utveckla produktionen, både genom ständiga förbättringar och radikal innovation? Då är denna Teknikworkshop för dig.

Varför delta?Inom produktion är kontinuerligt förbättringsarbete, lean och effektivitet väl inarbetat. Men verktyg och arbetssätt för att främja kreativitet och nytänkande är inte lika etablerade. En stark innovationsförmåga bygger på att alla delar av företaget samspelar och verkar för utveckling i samma riktning. Det gäller allt, från företagets strategi till förbättringsidéer i den dagliga produktionen och på verkstadsgolvet. Att fånga den inneboende innovationskraften hos medarbetarna och omsätta den till nytta, är en nyckel för att möta de utmaningar vi står inför.För vem?Teknikworkshoppen vänder sig till dig som söker kunskap om produktionsinnovation. Du får lära dig mer om vad det är och hur innovationsarbete kan ledas i produktionsverksamhet. Du får också prova på några användbara innovationsmetoder. Workshoppen passar dig som är företagsledare eller jobbar med produktionsledning.Teknikworkshoppen baseras på det strategiska forskningsprojektet Produktionsinnovation inom Produktion2030. Projektet har utvecklat ett ramverk för innovation och nytänkande i produktion.

Dela via