Kunskapsträff - Kompetenssäkra livsmedelssektorn

Slagthuset, Carlsgatan 12e, Malmö

14 juni, 08.30 - 13.30

Anmäl här
Kunskapsträff - Kompetenssäkra livsmedelssektorn
Slagthuset, Carlsgatan 12e, Malmö
14 juni, 08.30 - 13.30

I juni är det dags för den andra träffen av Region Skånes serie ”Drivkrafter för ett cirkulärt och hållbart livsmedelssystem” – denna gång med fokus på frågan om hur vi kan säkra kompetensen för framtidens livsmedelssystem.

Hur ser dagens behov av kompetens ut för att kunna utveckla ett cirkulärt och hållbart livsmedelssystem? Vilka insatser behövs för att stärka kompetensförsörjningen på sikt? Hur resonerar och agerar myndigheter, stödaktörer, akademi och näringsliv i frågan? Och hur kan vi agera tillsammans?

Region Skåne bjuder in till en förmiddag av presentationer, paneldiskussioner och samtal mellan deltagare. Vi välkomnar varmt stora och små företag, myndigheter, akademi, kommuner, politiker och alla som är intresserade av att delta.

Datim och tid: Den 14 juni, 08.30 – 13.30
Plats: Slagthuset, Carlsgatan 12e, Malmö

Läs mer om eventet och anmäl dig här

Dela via