IUC Syd tipsar

Konferens: Innovationsledning för grön och digital omställning

Life City, Solnavägen 3h, Stockholm samt digitalt

16 november kl 09.00 -18.30

Anmäl här
Konferens: Innovationsledning för grön och digital omställning
Life City, Solnavägen 3h, Stockholm samt digitalt
16 november kl 09.00 -18.30

Innovation är avgörande för att den gröna och digitala omställningen ska ta fart. Men hur skapar vi ett arbete där är strategi, insikter, processer, samarbete och organisationskultur integreras i ett systematiskt innovationsledningsarbete? Detta är temat för konferensen ”Innovationsledning för hållbar omställning” som arrangeras av RISE och Vinnova.

Under denna konferens får du ta del av kunskap om och inspiration till förnyelsearbete under osäkerhet. Du får också möta andra med intresse för innovationsledning. Vi kommer att lyfta fram organisationer och personer som arbetar med innovationsledning i praktiken, ta del av vad som händer inom forskningen på området samt jobba i missionsdrivna workshoppar. Under senare delen av eftermiddagen kommer vi även att få höra Lisa Olsson, Helsingborgs stad, tillika Årets innovationsledare 2021, dela med sig av sina erfarenheter samt utse Årets innovationsledare 2022.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till dig som är verksam inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som driver innovationsarbete eller är nyfiken på hur innovationsledning kan bidra till grön och digital omställning.

Dela via