Digital Teknikworkshop – Projekt Karakuri IoT

Digital träff

09:00-12:00

Anmäl här
Digital Teknikworkshop – Projekt Karakuri IoT
Digital träff
09:00-12:00

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt när det gäller att införa digitalisering och ’smart industri’ i företaget. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara för Karakuri IoT utvecklats och provats i fler än femton workshoppar som involverat olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har lett till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Vid denna teknikworkshop på distans får du lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och automationens utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT.

Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT-workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT-resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

 

Välkomna! 

Anmäl er här

Dela via