1000 industriföretag intervjuade om nuläge och framtid

Digitalt

Tisdag 20 april och onsdag 21 april

Anmäl här
1000 industriföretag intervjuade om nuläge och framtid
Digitalt
Tisdag 20 april och onsdag 21 april

Temperaturmätning i svensk industri visar försiktig optimism och stort intresse för utvecklingsinsatser.

IUC Syd har tillsammans med övriga IUC-bolag i landet intervjuat 1000 små och medelstora tillverkande industriföretag från norr till söder, om hur de påverkats av coronapandemin, och om utmaningar framåt.

Företagen signalerar en viss optimism med något förbättrat läge under hösten 2020: Bättre likviditet, ljusare orderläge, färre varsel och permitteringar. Samtidigt menar majoriteten, 78 %, att de ser stora behov av utvecklingsinsatser för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Det handlar bland annat om produktionseffektivisering, automation och robotik, kompetensfrågor och digitalisering.

 

”Genom dessa intervjuer har vi fått en fantastisk
möjlighet att nå ut till nya företag och fånga upp
behov hos industrin i Skåne. Företagen har visat
handlingskraft att hantera pandemin och vi ser en
uttalad vilja att satsa på utveckling och nya idéer.
Ute i företagen diskuteras till exempel
affärsmodeller och strategier för mer cirkulärt
tänkande.”
Camilla Dahlin, VD IUC Syd

 

Dela via