Genom DigIT Hub AI hjälper vi företag i Skåne och Blekinge att utveckla sina företag med hjälp av AI – Artificiell Intelligens.

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Fokus ligger i första hand på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämlikhet.

Initiativet, kallat DigIT Hub AI, är en del av EU:s ambition att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. DigIT Hub AI samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Som deltagande företag i projektet får ni bland annat hjälp att:

  • förstå affärsvärdet av AI
  • bedöma företagets AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg
  • implementera AI-initiativ i er organisation

Projekttid: December 2021 – Augusti 2023

Kontaktpersoner på IUC Syd:
Linda Håkansson,
Marcus Engqvist,

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Region Blekinge.

www.digithub.se/ai