DigIT Hub AI

Hjälper företag i Skåne och Blekinge att utveckla sina företag med hjälp av AI – Artificiell Intelligens

DigIT Hub AI är ett initiativ där tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Målet är att hjälpa 1 000 organisationer, främst inom områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet.

Vi har möjlighet att:

  • Hjälpa dig att förstå affärsnyttan av artificiell intelligens.
  • Utvärdera ditt företags AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg.
  • Stödja genomförandet av konkreta AI-initiativ i din organisation.

DigIT Hub AI, är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. Projektet medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Kontakt: , 0702-74 59 72

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Region Blekinge.