Cirkulära Skåne

För att utveckla cirkulära produkter och tjänster

Cirkulära Skåne är ett projekt finansierat av Region Skåne. Projektet erbjuder affärsutveckling med cirkulär ekonomi och har fokus på utveckling av produkter och tjänster med cirkulära egenskaper. För de sex deltagande kommunerna syftar projektet till att utveckla cirkulära produkter och tjänster som kan handlas upp. För företagen ligger fokuset på att ta fram dessa tjänster och produkter som kommunerna har behov av. Kommunerna som ingår i projektet: Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö. Cirkulära Skåne pågår till och med 31/12-2021

Projektledare: Mats Larsson, 

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, deltagande kommuner i projektet