CAR

För att möjliggöra e-mobilitet

IUC Syd med tio partners från Polen, Tyskland, Danmark och Sverige driver projektet Creating Automotive Renewal (CAR) med fokus på omställningen till eldrivna fordon och dess infrastruktur. CAR bjuder in aktörer som vill delta i diskussioner kring framtida transportsystem och genom olika seminarium och pilotprojekt sprider projektet erfarenheter och information om e-mobilitet. Målet är att utveckla konkurrenskraftiga elfordonsystem. CAR pågår till och med 30/9–2021.

Projektledare: Mats Larsson, 

Finansiärer: EU:s South Baltic Interregprogram och European Union