Baltic Inventor

För industriell digitalisering av företag inom Östersjöregionen

Baltic Inventor riktar sig mot små och medelstora tillverkande företag inom Östersjöregionen med ambition att digitalisera sina industriella processer inom området för smart automation/robotik och dataanvändning. Projektet ska tillsammans med partners från akademin och privat sektor identifiera områden och utmaningar som dessa företag står inför och definiera lösningsförslag och stödinsatser som skapar ökad industriell digitalisering.

Projektledare: Samir Halimanovic, 

Finansiärer: Svenska Institutet