Våra nätverk – Knyt kontakter och väx tillsammans

IUC Syd driver ett flertal nätverk där du och dina kollegor träffar personer från andra företag, i liknande roller och funktioner. Syftet med våra nätverk är att skapa utveckling för dig som individ och för er som företag.

Genom våra nätverk breddar du ditt kontaktnät, utbyter erfarenheter, tar del av ny kunskap och diskuterar vardagens utmaningar. Att som företag delta i flera olika nätverk ger, utöver individuell kompetensutveckling, även möjlighet att inleda en intern förändringsprocess.

Varje nätverk har fyra fysiska eller digitala träffar varje år. Det övergripande temat för funktionsnätverken 2021 är omställning, med fokus på digitalisering och hållbarhet. Detta innebär att alla träffar på något sätt är kopplade till detta tema. Vid intresse och behov från industrin startar vi nya nätverk (minst åtta företag).

För att få tillgång till våra olika nätverk finns det två olika sorters medlemskap. Plusmedlemskap innebär att ni får basmedlemskapet samt deltagande i alla våra nätverk. Nätverksmedlemskap innebär att du endast får tillgång till våra nätverk.

Se priserna för våra olika medlemskap

VÅRA NÄTVERK:

PRODUKTION

TEAMLEDARE

UNDERHÅLL

HR

EKONOMI

 

KVALITET & MILJÖ

INKÖP

LEDNING & ORGANISATION

LEAN

MONITOR

Det är otroligt viktigt att få träffas och höra hur andra personer i samma positioner antar uppkomna situationer, det är lätt att bli hemmablind. Jag ser nätverkande som ett måste för att kunna växa både som individ och i sin roll på företaget.
Mathias Andersson, COO Clemondo AB