Simulering – experimentera genom digitala tvillingar

Vi bygger en digital modell av er nuvarande produktion i syfte att kunna simulera flödet utifrån olika scenarier. Simuleringen kan visa obalanser, flaskhalsar och uppenbara svagheter i ert nuvarande produktionsflöde.

En digital modell (digital tvilling) ger värdefull data inför nästa steg mot full automation. Det kan handla om vilka processer som är mest kritiska, dimensionering, antal och cykeltider för automationsutrustning.

Vid en jämförelse av dagens produktion och den digitala tvillingen med den framtida digitala modellen, får man fram värdefull information för en investeringsplan och ett business case färdigt för genomförande, där mycket redan är verifierat och testat.

Arbetar med simulering

Genom vår testmiljö får ni tillgång till:

 • Programvaror från Siemens för att illustrera de moderna teknologier som krävs för att omsätta en digitaliseringsstrategi inom olika industrier. Dessa möjliggör Digitala Tvillingar för:
  • Produktdesign
  • Virtuell produktion
  • Virtuella produktionens prestanda
  • Hur produktens prestanda tillämpasEn PLM Platform (Product Lifecycle Managemet) ”Teamcenter” för att knyta samman den digitala tråden.
 • En digital utbildningsplattform (Learning Advantage) för respektive teknologi.
 • Siemens breda kompetens inom digitalisering, ”Industri 4.0”.
 • Guidning i hur ert företag kan bygga ”business case” genom att investera i nya teknologier för er digitaliseringstransformation.
 • Siemens investmentbolag NEXT47