Erbjudanden – Ta ert företag in i framtiden

IUC Lab erbjuder och tillgängliggör tester och kunskapshöjande insatser kring digitala teknologier, automation och affärsutveckling. Här kan ert företag göra praktiska tester inom robotisering, additiv tillverkning och simulering. Med hjälp av ett tvärvetenskapligt team går ni från idé till verklighet.

IUC Lab erbjuder:

Resurser med specifik kompetens och erfarenhet av att driva innovationsarbete genom bland annat affärsutveckling och projektledning

Möjlighet att involvera till exempel ex-jobbare, forskare eller doktorander i verksamheten för att bedriva forskning som en del av företagets innovationsarbete

Kontakter med utvalda partners samt rådgivande tjänster

Unik fysisk test- och simuleringsmiljö med utvecklingsverkstad

Siemens Digital Industries Software AB ser mycket positivt på samarbetet med IUC Lab. IUC Lab är det forum som saknas nationellt där regionala företag kan mötas och öppet diskutera sina verksamhetsbehov och utmaningar med en aktör som oss som utvecklar lösningar i syfte att stötta företagens digitala transformation. Med IUC Labs målsättning att få företag i regionen, oavsett storlek, inhämta de insikter som erfordras för att snabbare omsätta vad som krävs inom respektive bolag för en digital transformation, ser vi oss på Siemens spela en viktig roll i det arbetet framgent.
Siemens Digital Industries Software AB