Strategiskt förändringsarbete - workshopserie med Ekonomihögskolan i Lund

Ekonomihögskolan i Lund

21 november, kl 13.00-17.00

Strategiskt förändringsarbete - workshopserie med Ekonomihögskolan i Lund
Ekonomihögskolan i Lund
21 november, kl 13.00-17.00

Under hösten 2022 erbjuder Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samverkan med IUC Syd en workshopserie kring strategiskt förändringsarbete.

Workshopparna är uppdelade i två moduler. Den första modulen har ett ledningsperspektiv, den andra fokuserar på frågeställningar kring företagsstrategi.

Läs om serien här: Strategiskt förändringsarbete, workshopserie höst 2022

Modul 2: 2020-talets Strategifrågor
7 november, kl 13.00 – 17.00
Teknologi, Hållbarhet, Innovation, Coopetition
– Magnus Johansson, Universitetslektor

14 november, kl 13.00 – 17.00
Hållbart företagande, hållbargetsredovisning, hållbar transformation
– Susanne Arvidsson, Docent

21 november, kl 13.00 – 17.00
Entreprenörskap i etablerade företag
– Johan Axhamn, Universitetslektor

Kontakt på IUC Syd: Camilla Dahlin,

Dela via